keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Pöytäkirja

Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunnan kokous


Aika: Keskiviikko 4.2.2015
Paikka: Maauuninpolun päiväkoti
Läsnä:
Katri Metsäpelto
Katja Laalahti
Katariina Blom
Mari Hienonen
Satu Honkanen
Kalle Kallio


Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin kello 17.05 ja todettiin läsnäolijat.


Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.


Vapputempaus
Todettiin, että varsinaista vapputempausta ei järjestetä, koska Kiirunatien ja Maauuninpolun päiväkodit järjestävät lapsille yhteisen päivällä järjestettävän vapputapahtuman.


Vappupallojen tilaus
Päätettiin, että kerätään vanhempaintoimikunnalle rahaa myymällä vappupalloja. Sovittiin, että Kalle kartoittaa yrityksiä, joista palloja olisi mahdollista tilata. Katja lupasi tehdä vanhemmille jaettavan tilauslomakkeen lähempänä tilausajankohtaa. Pallot olisivat noudettavissa torstaina 30.4. Vanhempia tarvitaan avuksi pallojen täyttämiseen joko tiistaina 28.4. tai keskiviikkona 29.4.


Kevättalkoot
Päätettiin esittää päiväkodille, että järjestettäisiin kevättalkoot toukokuussa joko viikolla 19 tai 21. Talkoissa olisi tarkoitus siivota pihaa sekä mahdollisesti istuttaa jotakin. Katri lupasi selvittää olisiko päiväkodilla mahdollisuus järjestää jotakin ohjelmaa lapsille talkoisiin liittyen esim. perinneleikkejä. Vanhempaintoimikunta lupasi järjestää buffetin. Vanhemmilta kysytään halukkuutta tuoda jotakin mukanaan talkoisiin.
Talkoisiin liittyen Mari lupasi selvittää saisiko kasvulavoja jostakin ilmaiseksi.

Syystapahtuma
Päätettiin ehdottaa päiväkodille, että syksyllä järjestettäisiin lapsille syystapahtuma. Tapahtuma alkaisi iltapäivällä ja ohjelmassa voisi olla esimerkiksi discoa, ongintaa ja buffetti. Tapahtuman tarkoituksena olisi tutustua samalla uusiin syksyllä päiväkodissa aloittaneisiin perheisiin sekä mainostaa vanhempaintoimikunnan toimintaa. Tapahtuman järjestelyihin palataan seuraavissa kokouksissa.


Valokuvaus
Todettiin, että nykyinen valokuvaussopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Sovittiin, että vanhempaintoimikunta kilpailuttaa vuoden 2016 valokuvauksen syksyllä. Kilpailutuksessa on muistettava seuraavat asiat:
valokuvauksen ajankohta lokakuu 2016
valokuvauspäiviä varataan kaksi
sopimus 1-vuotinen


Muut asiat
Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa ideoidaan vanhempaintoimikunnan facebook-sivuja. Mari lupasi ottaa kokoukseen koneen mukaan ja esitellä mahdollisuuksia.


Seuraava kokous
Vanhempaintoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17.3. kello 17.00 alkaen.


Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiiin kello 18.20.