Säännöt

MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKODIN VANHEMPAINTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT


1§ Nimi ja kotipaikka
Vanhempaintoimikunnan nimi on Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunta ja sen kotipaikka on Vantaa.


2§ Tarkoitus 
Vanhempaintoimikunta on Maauuninpolun päiväkodin lasten vanhempien muodostama vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikunta toimii lasten hyväksi. Vanhempaintoimikunta toimii myös vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan ja johtajan yhteistyöelimenä. Sen tarkoitus on toimia sekä teknisenä että taloudellisena välineenä tilata palveluita, kehittää ohjelmaa ja toimintaa yhdessä päiväkodin kanssa sekä itsenäisesti. Vanhempaintoimikunnan ei ole tarkoitus rekisteröityä rekisteröidyksi yhdistykseksi.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Vanhempaintoimikunta toimii päiväkodissa hoidossa olevien lasten hyväksi
1. keräämällä varoja päiväkodin toiminnan tueksi esimerkiksi vierailukäyntejä tai tavaroita varten mm. lahjoitusten, myyjäisten sekä muiden tapahtumien avulla,
2. käyttämällä kerätyt varansa Maauuninpolussa hoidossa olevien lasten hyväksi,
3. antamalla päiväkodille valtuuksia vanhempien puolesta tehdä tilauksia, joihin päiväkodilla ei ole toimivaltaa kuten valokuvauksien järjestäminen jne.
4. järjestämällä erilaisia perhetapahtumia tukeakseen lasten ja heidän vanhempiensa välistä vuorovaikutusta,
5. järjestämällä erilaisia tapahtumia, mm. luentoja, lisätäkseen tietämystä lasten kasvusta sekä monikulttuurisuudesta, sekä
6. edistämällä lasten vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välistä yhteistyötä.


4§ Vanhempaintoimikunnan kieli
Vanhempaintoimikunnan kieli on suomi.


5§ Vanhempaintoimikunnan jäsenet
Vanhempaintoimikunnan jäseniksi katsotaan kaikki Maauuninpolun päiväkodissa hoidossa olevien lasten vanhemmat ja huoltajat. Päiväkodin henkilökunnan jäsenet voivat osallistua toimikunnan toimintaan.


6§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Vanhempaintoimikunnalla ei ole liittymis- tai jäsenmaksuja.


7§ Vanhempaintoimikunnan kokoukset ja asioiden hoitaminen
1. Vanhempaintoimikunnan asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta toimikunnan jäsentä, joista toisen on oltava rahastonhoitaja.
2. Toimikunta voi täydentää itseään uudella tai uusilla toimikunnan jäsenillä.
3. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta.
4. Kokouskutsut on toimitettava toimikunnan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
5. Toimikunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi toimikunnan jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksellä ja mikäli äänet jakautuvat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
6. Toimikunnan toimikausi kestää vuosikokousten välisen ajan.

Toimikunta
7. vastaa vanhempaintoimikunnan käytännön toiminnasta,
8. vastaa vanhempaintoimikunnan varojen käytöstä vanhempaintoimikunnan tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, sekä
9. pitää yhteyttä tarvittaviin sidosryhmiin.
Vuosikokous
10. Vanhempaintoimikunnan vuosikokous kokoontuu 15.11. mennessä.
11. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja/sihteeri ja rahastonhoitaja seuraavalle toimikaudelle. Lisäksi käsitellään edellisen tilikauden talouteen liittyvät tapahtumat ja tilitilanne.
12. Kutsu vuosikokoukseen tulee toimittaa neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko päiväkodista jaettavalla tiedotteella ja/tai vaihtoehtoisesti lasten vanhempien sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
13. Vanhempaintoimikunnan vuosikokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Vanhempaintoimikunta ei kuitenkaan ole velvoitettu järjestämään vuosikokousta.
14. Vanhempaintoimikunta voi jatkaa toimintaansa toimikauden jälkeen toimikunnan järjestäytymiskokouksella. Toimikunnan järjestäytymiskokous kutsutaan koolle samalla tavoin kuin toimikunnan tavallinen kokous.
15. Vuosikokous on järjestettävä, mikäli sitä vähintään kymmenen (10) jäsentä toimikunnalta 30.10. mennessä vaatii.


8§ Vanhempaintoimikunnan nimen kirjoittaminen ja tilien käyttöoikeus
Vanhempaintoimikunnan nimen voi kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai kaksi toimikunnan jäsentä yhdessä. Toimikunta voi oikeuttaa jonkun toimikunnan jäsenen kirjoittamaan vanhempaintoimikunnan nimen yksin. Tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tai muulla erikseen toimikunnan kokouksen nimeämällä jäsenellä.


9§ Vanhempaintoimikunnan tilikausi
Vanhempaintoimikunnan tilikausi on elokuun ensimmäisestä päivästä (1.8.) heinäkuun viimeiseen päivään (31.7.).


10§ Sääntöjen muuttaminen ja vanhempaintoimikunnan lakkauttaminen
Ehdotus vanhempaintoimikunnan sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja siihen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevista jäsenistä hyväksyy muutoksen. Päätös vanhempaintoimikunnan lakkauttamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Mikäli tehdään päätös vanhempaintoimikunnan lakkauttamisesta, vanhempaintoimikunnan varat on käytettävä välittömästi Maauuninpolun päiväkodissa hoidossa olevien lasten hyväksi.


Nämä säännöt on hyväksytty otettavaksi käyttöön Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunnan kokouksessa 7.10.2014
Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunnan puolesta

Aika ja paikka
7.10.2014 Vantaa


Katja Laalahti
puheenjohtaja


Heli Nieminen
varapuheenjohtaja, sihteeri

Katariina Blom
rahastonhoitaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti