sunnuntai 7. joulukuuta 2014

Tule kirjoittamaan blogia!

Tähän blogiin pääsee kirjoittamaan vain kirjautunut käyttäjä ja tällä hetkellä kirjoittelusta vstaa vanhempaintoimikunnan perustaneet jäsenet. Mutta nyt myös kaikilla muilla Maauuninpolun päiväkodin vanhemmilla on mahdollisuus kirjoitella tänne juttuja. Mikäli sinulla on mukavia asioita jaettavaksi, niin tunnukset saa pyytämällä ne sähköpostilla osoitteesta maauuninpolunvanhemmat@gmail.com. Sinne voi myös vinkata, jos ei itse ole innostunut kirjoittamaan :) Ja kaikkia tekstejä voi kommentoida ilman kirjautumistakin!

Muistathan seuraavan kokouksen huomenna maanantaina klo 17.00! Ja liity Facebook-ryhmäämme https://www.facebook.com/groups/611514882264819/

Muoks. Ilmoitathan samalla lapsesi nimen ja ryhmän, kun pyydät tunnuksia. Näin voidaan edes vähän kontrolloida, että on oikeasti meidän päiväkodin lapsen vanhempi kyseessä.

tiistai 2. joulukuuta 2014

torstai 13. marraskuuta 2014

Vapaaehtoinen kannatusmaksu

Vanhempainyhdistys on päättänyt kokouksessaan 7.10.2014 kerätä vapaaehtoista kannatusmaksua, joka käytetään hoidossa olevien lasten hyväksi. Vapaaehtoinen kannatusmaksu on 5 € / lapsi ja sen voi maksaa vanhempaintoimikunnan tilille FI36 5720 6820 1218 90. Laita viestikenttään viestiksi kannatusmaksu sekä lapsen/lasten nimet.

Vanhempaintoimikunnan tarkoitus on edistää ja lisätä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä vanhempien ja päiväkodin välillä. Toimintaan voivat osallistua kaikki lasten vanhemmat omien mieltymysten ja jaksamisen mukaan. Toimikunta mahdollistaa rahan keräämisen ja niillä voidaan esimerkiksi hankkia tavaroita/leluja päiväkotiin tai järjestää lapsille erilaisia tapahtumia.

Vanhempaintoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Kokouksista tiedotetaan vanhempainyhdistyksen kotisivuilla maauuninpolunvanhemmat.blogspot.com sekä päiväkodin ilmoitustauluilla. Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki lasten vanhemmat ja huoltajat.


sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Vanhempaintoimikunnan kokous 27.10.2014

Paikka: Maauuninkujan päiväkoti

Läsnä:
Katri Metsäpelto
Katja Laalahti
Heli Nieminen
Katariina Blom


1. Kokouksen avaus
Kokous avattu 17:05 ja todettu toimivaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväkyminen
Esityslista hyväksytty.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
7.10.2014 Pidetyn kokouksen pöytäkirja on hyväksytty. Jatkossa pöytäkirjat liitetään vanhempaintoimikunnan nettisivuille (Kati) sekä vanhempaintoimikunnan kansioon ja ilmoitustaululle (Katri). Katri hoitaa ilmoitustaululle vanhempaintoimikunnan lätkän josta vanhempien on helppo seurata tiedotusta.

4. Päiväkodin vuosikello
Käytiin läpi päiväkodin vuosikello. Kevään ohjelma suunnitellaan marras-joulukuun aikana. Mikäli vanhempaintoimikunta haluaa osallistua tapahtumiin, voidaan tammikuun alussa miettiä mihin ja miten tapahtumiin osallistutaan. Syksyn 2015 suunnitelma tarkentuu kevään aikana.

5. Valokuvaus
Valokuvauksen kilpailuttaminen tulee ajankohtaiseksi tammikuussa 2015. Katri kerää tulevilta messuilta kuvausyritysten yhteystietoja. Heille lähetetään tarjouspyynnöt vuoden alusta. Valokuvauksen varaust tehdään keväällä siten että kuvaukset kestävät 2 aamupäivää ja lapsia on n. 60-70. Nykyinen kuvaaja on Kuvaverkko.

6. Vanhempaintoimikunnan nettisivut
Vanhempaintoimikunnan nettisivut on nyt perustettu. Niitä tulee päivittämään Kati. Toimikunnan Facebook- sivuille sekä Vantaan kaupungin sivuille laitetaan näistä linkki. Lisäksi Kati tekee tiedotteen bloginsivuston perustamisesta. Kaikilla vanhemmilla on mahdollisuus kirjoittaa sivuille kommentteja, mutta vain toimikunta voi kirjoittaa blogia. Kati selvittää miten toisella sähköpostiosoitteella tämä onnistuu.

7. Xylitolipastillit
Katja on tehnyt kyselylomakkeen xylitolipastilleista eli haluavatko vanhemmat jatkossa tilata pastilleja. Henkilökunta jakaa kyselyn vanhemmille. Lomakkeen palautus on viimeistään 14.11.2014. Päiväkoti tekee yhteenvedon vastauksista toimikunnalle

8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on 8.12.2014 klo 17:00 päiväkodillä. Kokous päätetty n. klo 18:00


Katja Laalahti
Heli Nieminen

Katariina Blom

Vanhempaintoimikunnan perustamiskokous 7.10.2014


Aika: 7.10.20124

Paikka: Maauuninpolun päiväkoti 

Läsnä: Katri Metsäpelto, päiväkodin johtaja
Katja Laalahti
Heli Nieminen
Katariina Blom

1. Kokouksen avaus
Kokous avattu 17:03 ja todettu toimivaltaiseksi.

2. Kokouksen virkailijoiden valinta
Valittiin puheenjohtaja, Katja Laalahti, sihteeri Heli Nieminen ja pöytäkirjantarkastajat Katariina Blom.

3. Vanhempaintoimikunnan perustaminen
Keskusteltiin perustetaanko yhdistys vai toimikunta. Päätettiin perustaa toimikunta jonka nimi on Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunta. Sovittiin että toimintannasta ei ole tarkoitus tehdä byrokraattista tai liikaa aikaa vievää. Keskusteltiin että kokouksia pidettäisiin jatkossa 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä, perustamisvaiheessa useammin että saadaan toimikunta rullaamaan.

4. Sääntöjen hyväksyminen
Hyväksyttiin liitteenä olevat säännöt.

5. Toimikunnan jäsenten valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Katja Laalahti, varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Heli Nieminen ja rahastonhoitajaksi Katariina Blom.

6. Vanhempain toimikunnan tiedottaminen ja toimintatavat
Päätettiin että vanhempaintoimikunnan asiat viedään päiväkodin johtoryhmään joka tekee lopulliset päätökset. Vanhemmat eivät yksin voi päättää asioista eikä työllistää päiväkodin henkilökuntaa. Päiväkotiin perustetaan vanhempaintoimikunnan kansiot sekä henkilökunnalle että vanhemmille johon toimitetaan mm. kokouspöytäpöytäkirjat ja muut tiedotteet. Päätettiin päiväkodin oman blogisivuston perustamisesta. Sivuston perustamista alkaa selvittämään Katariina Blom. Kun sivusto on saatu perustettua ilmoitetaan tästä Katri Metsäpellolle joka informoi kaupunkia päivittämään tiedot päiväkodin nettisivuille. Päätettiin perustaa sähköpostiosoite tiedotusta varten; maauuninpolunvanhemmat@gmail.com. Lisäksi päiväkodilla on oma Facebook-sivut nimellä Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunta. Sovittiin että Katri Metsäpelto sekä henkilökunta pyrkivät markkinoimaan vanhempaintoimikuntaa.

7. Kannatusmaksu
Päätettiin vapaaehtoisesta 5 € kannatusmaksusta, joka on lapsikohtainen ja kerätään kerran vuodessa syksyisin. Kerätyt rahat
tullaan käyttämään kaikkien Maauuninpolun päiväkodin lasten hyväksi toimintavuoden aikana. Rahojen käyttötavat sovitaan yhteisesti päiväkodin henkilökunnan kanssa

8. Tilin avaaminen
Päätetiin että puheenjohtaja tiedustelee tilinavausta Korson Osuuspankista. Jälkimaininta: päätettiin avata tili Korson osuuspankista. Tilin käyttöoikeudet annetaan seuraaville henkilöille: Katja Laalahti, Heli Nieminen ja Katariina Blom saa oikeudet nettipankkiin, henkilötiedot liitteenä.

9. Valokuvaus ja xylitolipastillien hankinta
Päätettiin että valokuvauksen kilpailutuksen hoitaa vanhempaintoimikunta. Katri Metsäpelto selvittää mihin asti nykyinen sopimus on voimassa. Päätettiin että vanhempaintoimikunta selvittää hankitaanko xylitolipastillit yhteishankintana. Tällöin maksut hoidetaan vanhempainyhdistyksen tilille. Henkilökunta auttaa pitämään kirjanpitoa maksetuista maksuista. Mahdollisesta yhteishankinnasta tehdään kirjallinen kysely vanhemmille.

10. Muut esille tulleet asiat
- Päätettiin olla yhteydessä Kiirunatien päiväkodin vanhempaintoimikuntaan ja ehdottaa yhteistyötä. Katri Metsäpelto selvittää heidän halukkuuttaan ja informoi yhteystiedot puheenjohtajalle.
- Katri Metsäpelto toimittaa vuosisuunnitelman ja kyselee henkilökunnalta ehdotuksia järjestettävään toimintaan mm. keväällä puhetta pihatalkoista.
- Todettiin että vanhempaintoimikunnan kassassa on 69 €, jotka ovat kerätty kevätjuhlassa ja syksyn vanhempainillassa pidetyissä buffeteissa.

11. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavat kokoukset sovittu pidettävän 27.10 ja 8.12 klo 17:00 päiväkodilla. Näihin kokouksiin sovittu tehtävän esityslista. Kokous päätettiin n. 18:15.

9.10.2014 Vantaalla

Katja Laalahti
Heli Nieminen
Katariina Blom

sunnuntai 2. marraskuuta 2014

Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunta

Tervetuloa lukemaan Maauuninpolun päiväkodin vanhempaintoimikunnan tapahtumista, kokouksista, pöytäkirjoista ja paljon muusta! Näiltä sivuilta löytyvät myös yhteystiedot ja muuta hyödyllistä tietoa.

Toimikunnalla on ollut syksyn 2014 aikana jo kaksi kokousta. Pöytäkirjat lisätään tänne piakkoin. Kaikki päiväkodin lasten vanhemmat ovat erittäin tervetulleita kokouksiin! Tarkemmat kokousajat ilmoitamme täällä.